Бленда

На всеки фотоапарат е необходима светлина за да създаде снимка.
Има два начина той да получи необходимата светлина.А те са:

  • да се задържи затвора за достатъчно време отворен.
  • да се регулира отвора на блендата.

Бленда, Диафрагма, Ирис на фотоапарат, се нарича механично приспособление (намиращо се между лещите на обектива), регулируем отвор наречен Апертура (лат. apertura — отвор), определящ количеството светлина, която ще попадне върху светочувствителния слой на сензора или фотографската лента.

658px-Lens-iris

Изразява се с число, което е отношение на фокусното разстояние на обектива към диаметъра на отвора на блендата (f/D).
Колкото това число е по-голямо, толкова блендата е по-затворена и е с по-малък диаметър и обратно.
Числото е математическа геометрична прогресия на корен от 2 или приблизително 1.4 за кръгли отвори.
x = 1  1.4  2  2.8  4……. 22  32
В оптиката това число се нарича Относителна апертура, а в съвременната фотография F-STOP и изразява следната зависимост:
всяко следващо число намалява/увеличава количеството светлината два пъти.

Блендата влияе и върху рязкостта:
(DOF – Depth of Field или на български Дълбочина на Фокуса),
като колкото диафрагменото число е по-голямо,толкова дълбочината на рязкостта е по-голяма, т.е нашата грешка при фокусирането е по-малка.

F5 F32
800px-Jonquil_flowers_at_f5 800px-Jonquil_flowers_at_f32

На практика е добре да се познават следните прости правила:

  • Колкото мащабът е по-едър, толкова DoF е по-плитък, и колкото блендата е по-затворена, толкова DoF е по-дълбок.
  • Колкото разстоянието до обекта е по-голямо, толкова DoF е по-дълбок.
  • Колкото е по-голям форматът на апаратът, толкова DoF е по-плитък.
  • Колкото фокусното разстояние на обективът е по-дълго, толкова DoF е по-плитък.

aperture-tutorial

http://www.dof.pcraft.com/dof.cgi


Относно Георги Ангелов

Имейл: admin
Виж всичко от: Георги Ангелов

Вашият коментар

Нагоре