Начало / Web Дизайн / Компресия и Кеш

Компресия и Кеш

page-speed-service

Напоследък google оценява сайтовете и по време за доставяне на информацията. Един бърз тест на:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

или плъгин за CHROME
https://chrome.google.com/webstore/detail/pagespeed-insights-by-goo/gplegfbjlmmehdoakndmohflojccocli

виждаме че GZIP компресията и CACHE-CONTROL за стилове, скриптове и снимки не са активни

Начините са няколко
първия и най-добрия е използването на mod_deflate и mod_expires във .htaccess добавяте

############################

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript application/javascript application/x-javascript
 
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault                   "access plus 1 month"
 
 # CSS
  ExpiresByType text/css               "access plus 1 year"
 
 # Data interchange
  ExpiresByType application/json           "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/xml            "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xml               "access plus 0 seconds"
 
 # Favicon (cannot be renamed!)
  ExpiresByType image/x-icon             "access plus 1 week"
 
 # HTML components (HTCs)
  ExpiresByType text/x-component           "access plus 1 month"
 
 # HTML
  ExpiresByType text/html               "access plus 0 seconds"
 
 # JavaScript
  ExpiresByType application/javascript        "access plus 1 year"
 
 # Manifest files
  ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json  "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/cache-manifest          "access plus 0 seconds"
 
 # Media
  ExpiresByType audio/ogg               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/gif               "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/jpeg              "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/png               "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mp4               "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/ogg               "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/webm              "access plus 1 year"
 
 # Web feeds
  ExpiresByType application/atom+xml         "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rss+xml          "access plus 1 hour"
 
 # Web fonts
  ExpiresByType application/font-woff         "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject     "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-font-ttf        "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 year"
 
############################

ако не са активни mod_deflate и mod_expires
за сайта с който експериментирах крайния резултат беше следния:
в php.ini в root папката(ако нямате си създадете) добавих

zlib.output_compression = On
zlib.output_compression_level = 9
zlib.output_handler = ob_gzhandler

във .htaccess

RewriteRule ^(.*\.js) wiz_gzip.php?type=js&file=$1
RewriteRule ^(.*\.css) wiz_gzip.php?type=css&file=$1
RewriteRule ^(.*\.jpg) wiz_gzip.php?type=jpg&file=$1
RewriteRule ^(.*\.png) wiz_gzip.php?type=png&file=$1
RewriteRule ^(.*\.gif) wiz_gzip.php?type=gif&file=$1

добавяте в root wiz_gzip.php

optimization

Резултата от анализа на GOOGLE е подобряване с около 30% за експериментирания сайт от 43% в началото на 83%

Етикети: , , ,

Относно Георги Ангелов

Имейл: admin
Виж всичко от: Георги Ангелов

Вашият коментар

Нагоре